i78.ir i78.ir http://i78.ir 2019-08-18T21:17:28+01:00 text/html 2019-04-09T20:07:22+01:00 i78.ir mrym beat خواب نوزاد http://i78.ir/post/156 <span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تعبیر خواب نوزاد پسر چیست؟</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">به گفته&nbsp;کتاب فرهنگ تفسیر رویا&nbsp;تولد یا پدیدار شدن مرحله جدیدی از خود بیانگری در زمینه پیشرفت در فعالیت‌ها و رسیدن به هدف است. اگر بیننده خواب مذکر باشد، این تصویر می تواند به پدیدار شدن لایه نوینی از نفس و یا جنبه‌های جدیدی از نفس اشاره کند.</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">در تعابیر خواب جدید و امروزی دیدن فرزند یا نوزاد پسر نماد سود و منفعتی نیکو و روبه کمال است که انسان برای بدست آوردن آن دست به هر کاری می‌زند. رسیدن به این کمال همواره با حس خوشایندی همراه بوده است. هدف کمالی که در عین نیکو بودن عقلانیت را نیز درون خود داشته باشد معمولاً به صورت خواب‌هایی درباره نوزاد پسر دیده می‌شوند.</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">مطالب مرتبط:</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تعبیر&nbsp;</span><a href="https://www.pinterest.com/pin/761812093197476036/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">خواب نوزاد</a><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تعبیر&nbsp;</span><a href="https://telegram.me/codetoolsir/29" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">خواب بچه</a><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;دار شدن</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تعبیرگران قدیمی درباره دیدن نوزاد پسر در خواب چه می‌گویند؟</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تعبیرگران کهن و اسلامی درباره&nbsp;</span><a href="https://www.scoop.it/topic/webcity/p/4106842918/2019/04/09/-" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">نوزاد پسر</a><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;گفته‌هایی متفاوت با معبرین امروزی دارند.&nbsp;ابن سیرین&nbsp;در مورد متولد شدن&nbsp;</span><a href="https://telegra.ph/Baby-sleep-04-08" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">نوزاد پسر</a><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;می‌گوید در حالت کلی بر خلاف نوزاد دختر، نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند که نوزاد پسر به دنیا آورده است در بیداری فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و یا اینکه خانواده او برای بدست آوردن چیزی به سختی و رنج می‌افتند.</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">ابراهیم کرمانی&nbsp;نیز نوزاد پسر را نشانه غم و اندیشه می‌داند و در انتها&nbsp;حضرت امام جعفر صادق&nbsp;می‌فرمایند که اگر زنی در خواب ببیند که فرزند پسری به دنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک است.</span> text/html 2019-03-27T12:54:24+01:00 i78.ir mrym beat پروفایل اینستا http://i78.ir/post/155 <div class="brs_col" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="alignnone size-full wp-image-26439 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2019/03/8fcdad85-ddkkdkdkkwi-iuok.ir-dkdkkd-codetools.irfffff.jpg" alt="دانلود عکس پروفایل اینستا با کیفیت اصلی,دانلود عکس پروفایل اینستاگرام با کیفیت بالا,دانلود عکس پروفایل اینستاگرام با کیفیت اصلی,دانلود عکس پروفایل اینستا با کیفیت بالا,برنامه دانلود عکس پروفایل اینستاگرام با کیفیت اصلی,نرم افزار دانلود عکس پروفایل اینستاگرام با کیفیت اصلی" width="400" height="267" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سری قبل گقتم چطور به صورت دستی به “دانلود عکس پروفایل اینستاگرام با کیفیت اصلی” بپردازید برای سیو کردن و دانلود<a href="https://bit.ly/2Ezv5Yj" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;عکس پروفایل</a>&nbsp;اینستا با کیفیت اصلی به پست “<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چگونه عکس پروفایل اینستاگرام دیگران را ببینیم</strong>” در&nbsp;ابزار وبلاگ&nbsp; به بخش&nbsp;فناوری&nbsp;مراجعه کنید در اموزش امروز روش&nbsp;دانلود عکس پروفایل&nbsp;<a href="https://shokopix.blogspot.com/2019/03/blog-post.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اینستا</a>&nbsp;با کیفیت اصلی و بالا را با استفاده از برنامه برای اندروید معرفی می کنیم.اگر دوست دارید&nbsp;عکس پروفایل&nbsp;پیام رسان خود را عوض کنید به آرشیو&nbsp;<a href="https://goo.gl/vkU1Fo" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;جدید نگاهی کنید.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</p></div><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود&nbsp;<a href="https://www.miyanali.com/weniceb/1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;اینستاگرام با کیفیت اصلی&nbsp;و بالا Download Inta Profile Profile with Original Quality</strong></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">از برنامه&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">InstaProfilePicSave&nbsp;</strong>یا<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;Profile Picture Download for Instagram</strong>&nbsp;استفاده کنید</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">برای بارگیری&nbsp;<a href="https://itssarah100.tumblr.com/post/183744739023/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس</a>&nbsp;پروفایل اینستاگرام روش بسیار ساده ای است که می توانید با استفاده از برنامه Pic Save انجام دهید اما اگر آیفون دارید، این برنامه برای شما در دسترس نخواهد بود.</p> text/html 2019-03-27T12:54:00+01:00 i78.ir mrym beat پروفایل Instagram http://i78.ir/post/154 <p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">1_به تصویر پروفایل Instagram در برنامه تلفن همراه یا مرورگر دسکتاپتان (کامپیوتر شخصی PC) بروید حال با کلیک بر روی آیکون منو سه نقطه ای و انتخاب “کپی URL (آدرس) عکس پروفایل” را انتخاب کنید.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">2_در مرورگرهای دسکتاپ به سادگی URL آدرس در نوار مرورگر قابل کپی برداری می باشد.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">3_در صورتی که متوجه آموزش چگونگی دیدن عکس پروفایل&nbsp;<a href="https://www.reddit.com/r/u_saraamini/comments/b5dbbs/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اینستاگرام</a>&nbsp;نشدید به تصویر زیر دقت کنید.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="alignnone size-full wp-image-26372" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2019/03/main-qimg-cd04b0f1e5a0aaef2d433d-codetools.ir-iuok.ir-18a71dd956.jpg" alt="چگونه عکس پروفایل اینستاگرام دیگران را ببینیم" width="300" height="372" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">یک مرورگر وب را باز کنید (به عنوان مثال Chrome) و URL عکس پروفایل (آدرس عکس پروفایل) را وارد کنید.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">به URL بروید&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/pin/761812093197195640/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">,</a>&nbsp;در حال حاضر شما در صفحه پروفایل Instagram کاربر مورد نظر خواهید بود.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">روی&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/pin/761812093197195427/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;موس را نگه دارید و یا روی آن کلیک راست کرده و گزینه “باز کردن تصویر در یک برگه جدید<a href="http://www.joomi.ir/forum/members/saraamini/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">”</a>&nbsp;را انتخاب کنید. (تصویر زیر از مرورگر گوگل کروم است)</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-26371 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2019/03/main-qimg-c42ea3e2d23-iuok.ir-codetools.ir-2b5db744d16e13ef091e8.jpg" alt="چگونه عکس پروفایل اینستاگرام دیگران را ببینیم,چگونه عکس پروفایل اینستاگرام دیگران را بزرگ ببینیم,چگونه در اینستاگرام عکس پروفایل دیگران را ببینیم" width="300" height="372" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">بر روی تصویر کلیک راست کنید یا آن را در Chrome نگه دارید و «دانلود تصویر» را انتخاب کنید تا در دستگاه خود بارگیری کنید.امیدوارم از آموزش اختصاصی ذخیره کردن عکس پروفایل اینستاگرام دیگران از سایت ابزار وبلاگ کد تولز لذت برده باشید.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">پیشنهاد مطلب:</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="http://iuok.ir/wordpress-admin.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ورود به پنل مدیریت وردپرس</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="http://iuok.ir/how-your-number-in-secret-telegram.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چگونه شماره خود را در تلگرام مخفی کنیم</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="http://iuok.ir/last-seen-recently.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فهمیدن آنلاین بودن در تلگرام در حالت recently</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="http://iuok.ir/blocks-instagram.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چگونه از بلاک اینستاگرام خارج شویم</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="http://iuok.ir/what-we-have-seen-those-photos-telegram.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چگونه بفهمیم چه کسانی عکس تلگرام ما را دیده اند</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="http://iuok.ir/telegram.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حذف اکانت تلگرام</a></p> text/html 2019-03-27T12:53:28+01:00 i78.ir mrym beat نما http://i78.ir/post/153 <p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-24436 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-codetools.ir-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%DA%A9.jpg" alt="عکس های جالب برای پروفایل" width="550" height="538" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">عکس پروفایل جدید 2019 | عکس های پروفایل برای پیام رسان و شبکه های اجتماعی 2019</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-24433 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/12/love-girls-text-pi-codetools.ir-tures.jpg" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/12/love-girls-text-pi-codetools.ir-tures.jpg 550w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/12/love-girls-text-pi-codetools.ir-tures-70x70.jpg 70w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/12/love-girls-text-pi-codetools.ir-tures-400x400.jpg 400w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/12/love-girls-text-pi-codetools.ir-tures-100x100.jpg 100w" alt="عکس پروفایل جالب" width="550" height="550" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-26/854840-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;با آپدیت روزانه |&nbsp;عکس پروفایل با معنی</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4839" src="http://iuok.ir/wp-content/uploads/2015/07/2222474o-iuok.ir_.jpg" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2015/07/2222474o-iuok.ir_.jpg 450w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2015/07/2222474o-iuok.ir_-300x273.jpg 300w" alt="عکسهای سیگار کشیدن عاشقانه مرد" width="450" height="409" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">عکس پروفایل خاص جدید با آپدیت روزانه |&nbsp;عکس پروفایل جدید بدون متن</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4841" src="http://iuok.ir/wp-content/uploads/2015/07/sm474o-iuok.ir_.jpg" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2015/07/sm474o-iuok.ir_.jpg 450w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2015/07/sm474o-iuok.ir_-300x246.jpg 300w" alt="عکسهای سیگار کشیدن عاشقانه دختر" width="450" height="369" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="https://www.apktops.ir/android-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84.html/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;خاص جدید و عکس نوشته دخترانه پسرانه |&nbsp;عکس پروفایل جدید تیکه دار</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-19487 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2017/11/prf-www.codetools.ir-4.jpg" alt="عکس های دخترونه شیک برای پروفایل" width="450" height="523" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/175004/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;خاص جدید و عکس نوشته دخترانه</p> text/html 2019-03-27T12:50:20+01:00 i78.ir mrym beat نمایه http://i78.ir/post/152 <p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-19693 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s10.jpg" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s10.jpg 450w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s10-100x100.jpg 100w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s10-350x345.jpg 350w" alt="عکس پروفایل شاد,عکس پروفایل شاد بودن,عکس پروفایل شاد دخترونه,عکس پروفایل شاد پسرونه" width="450" height="444" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="https://www.pinterest.com/pin/761812093197195427/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;خاص جدید و عکس نوشته پسرانه</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-19686 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s3.jpg" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s3.jpg 450w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s3-400x400.jpg 400w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s3-100x100.jpg 100w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2016/12/sh-www.codetools.ir-127s3-350x350.jpg 350w" alt="عکس پروفایل شاد,عکس پروفایل شاد بودن,عکس پروفایل شاد دخترونه,عکس پروفایل شاد پسرونه" width="450" height="450" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="https://www.reddit.com/user/saraamini/comments/aey5oi/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;خاص جدید با آپدیت روزانه 2019</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-21212 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2017/03/136569_543.jpg" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2017/03/136569_543.jpg 450w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2017/03/136569_543-350x261.jpg 350w" alt="عکس پروفایل ویژه عید نوروز,عکس پروفایل عید نوروز 97,عکس عید نوروز,عکس تبریک عید نوروز,عکس عید مبارک,عکس پروفایل برای عید نوروز,عکس پروفایل عید نوروز 97,عکس پروفایل عید نوروز۹۷" width="450" height="336" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">عکس پروفایل خاص با آپدیت روزانه | عکس پروفایل جدید و خاص 98 سال 98</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-22998 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/10/www.codetools.ir-pr14-1-125.jpg" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/10/www.codetools.ir-pr14-1-125.jpg 550w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/10/www.codetools.ir-pr14-1-125-350x289.jpg 350w" alt="عکس نوشته عاشقانه" width="550" height="454" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><a href="https://telegra.ph/Profile-picture-03-25" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عکس پروفایل</a>&nbsp;خاص جدید و عکس نوشته دخترانه پسرانه با آپدیت روزانه</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;"><img class="size-full wp-image-23539 aligncenter" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/10/500x500_1539898057848059-codetools.ir_.jpg" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/10/500x500_1539898057848059-codetools.ir_.jpg 500w, http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/10/500x500_1539898057848059-codetools.ir_-350x311.jpg 350w" alt="پروفایل نیش دار,پروفایل نیش دار و طعنه دار" width="500" height="444" style="border: none; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Shabnam, Tahoma;">عکس پروفایل خاص جدید بدون متن و بامتن |&nbsp;| عکس های پروفایل برای تلگرام اینستاگرام واتس اپ</p> text/html 2019-02-18T13:15:02+01:00 i78.ir mrym beat دانلود سریال رقص روی شیشه http://i78.ir/post/151 <div><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><img class="alignnone size-full wp-image-25548" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2018/02/codetools.ir-Raghs-Roye-Shishe-iuok.ir-.jpg" alt="دانلود سریال رقص روی شیشه" width="400" height="524" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; max-width: 100%;"><br>رقص روی شیشه&nbsp;به انگلیسی به معنی Dance on the glass –&nbsp;Raghs Roye Shishe جدیدترین تی وی شو نمایش خانوادگی است در انتهای سال 97 است.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">دانلود سریال&nbsp;رقص روی شیشه&nbsp;از قسمت اول تا بیست و ششم را می توانید در&nbsp;ابزار وبلاگ&nbsp;از بخش&nbsp;دانلود سریال ایرانیدانلود کنید.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">سریال&nbsp;رقص روی شیشه&nbsp;به قلم ابوالفضل کاهانی نوشته شده است و تهیه کنندگی&nbsp;رقص روی شیشه بر عهده&nbsp;مهدی گلستانه می باشد.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">در سریال&nbsp;رقص روی شیشه بازیگران نامی ایرانی مثل&nbsp;بهرام رادان و&nbsp;&nbsp;مهتاب کرامتی هنرنمایی خواهند کرد.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">»&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.hamkhone.ir/member/120405/blog/view/290010/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود سریال رقص روی شیشه</a></strong>&nbsp;سریال رقص روی شیشه&nbsp;با کارگردانی مهدی گلستانه می آید قرار است یک ملودرام [ تصویر نمایشی با زمینه احساسی پیشگام&nbsp;بر&nbsp;شخصیت‌پردازی ] اجتماعی ببینیم در مورد مهاجرت و البته در نمایی عاشقانه است که خانواده ستایش را به تصویر می کشد.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">»<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/raghs-roye-shishe-cvc-vcv/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود سریال رقص روی شیشه</a></strong>&nbsp;&nbsp;تماشا و دانلود سریال رقص روی شیشه و رقص روی شیشه قسمت اول تا بیست و ششم » پوستر&nbsp;رقص بر روی شیشه</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">تریلر ارائه شده از سریال&nbsp;رقص بر روی شیشه را&nbsp; نیز در زیر ببینید:</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">» &nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="https://www.pinterest.com/pin/586664288938537484/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود سریال رقص روی شیشه</a></strong>تماشا و دانلود سریال رقص روی شیشه و رقص روی شیشه قسمت یک تا بیست و شش » تریلر رقص بر روی شیشه</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">اگر شما هم با سرچ&nbsp;دانلود سریال&nbsp;رقص روی شیشه&nbsp;وارد سایت&nbsp;ابزار وبلاگ کد تولز&nbsp;شده اید لازم است بدانید که دانلود و تماشای&nbsp;سریال&nbsp;رقص روی شیشه&nbsp;از تاریخ 29 بهمن 97 امکان پذیر است.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">تاریخ انتشار&nbsp;رقص روی شیشه&nbsp;فعلا غیر رسمی است و این امکان وجود دارد که ارائه&nbsp;سریال&nbsp;رقص روی شیشه یک یا دو هفته به تعویق بیفتد.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">پیش بینی می شود مدت زمان هر یک از اپیزودهای&nbsp; فصل اول رقص روی شیشه از 50 تا 60 دقیقه باشد</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">پس از خبر انتشار&nbsp;سریال رقص روی شیشه&nbsp;بازیگران و هنرمندانی جدید نیز معرفی شدند که معروفترین آنها&nbsp;سحر قریشی–&nbsp;ترلان پروانه&nbsp;به عنوان بازیگر و&nbsp;روزبه بمانی خواننده تیتراژ&nbsp;فیلم لاتاری&nbsp;است. »&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="https://www.reddit.com/user/saraamini/comments/arn7id/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود سریال رقص روی شیشه</a></strong></p></div><div><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Shabnam; text-align: right;"><a href="http://shadsho.tinysite.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(255, 255, 255);">دانلود سریال رقص روی شیشه</a></h3></div> text/html 2019-02-04T12:32:25+01:00 i78.ir mrym beat دانلود فیلم قانون مورفی http://i78.ir/post/150 <span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">دانلود فیلم قانون مورفی</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><a href="http://www.codetools.ir/murphys-law-movie.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-25186" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/T8gOODvrXVClvD4ES8FSEMyKb9DQwGQJ0fd-_QvNcXFY2rMydSY1I03nkH4NhnvCSbv0Pxok4uzVXCOn5YTKIk-ZT1ktLC_xd70lqCXWZlK4baOj4yQot6Qk7cQeUYL19Fo=s0-d" alt="دانلود فیلم قانون مورفی" width="450" height="482" style="max-width: 100%; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center; font-family: tahoma; direction: rtl; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></a><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><strong style="font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C-cvc-vcv/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم قانون مورفی</a>اینفوگرافی فیلم قانون مورفی murphys law&nbsp;</strong><strong style="font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">movie فیلم ایرانی</strong><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">نام فیلم : قانون مورفی&nbsp;| سال ساخت&nbsp;&nbsp;قانون مورفی: 1396 | پخش: 97</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;نویسنده و کارگردان فیلم قانون مورفی:رامبد جوان تهیه کننده:محمد شایسته&nbsp;</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;ژانر&nbsp;: کمدی ، اکشن |&nbsp;&nbsp;نوع&nbsp;: سینمایی | مدت زمان فیلم قانون مورفی&nbsp;: یک ساعت و 39 دقیقه</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><strong style="font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://mihanvideo.com/v/Wr43k/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم قانون مورفی</a>&nbsp;شرح داستان&nbsp;فیلم قانون مورفی</strong><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">در حقیقت این فیلم الهام گرفته از یک فرهنگ غربی است قانون مورفی یک زبانزد رایج در فرهنگ غربی است که می‌گوید «هر خطای ممکن رخ خواهد داد.» این جمله از «ادوارد مورفی»، مهندس نیروی هوایی و محقق «نظریه آشوب» آمریکایی است. طبق این زبانزد همیشه همه چیزها در بدترین و نامناسبترین زمان به خطا می‌روند و کارها را لنگ می‌گذارند. معمولا هنگامی که شخصی همواره بدشانسی می‌آورد او را مشمول قانون مورفی می‌نامند.</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><strong style="font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://www.namasha.com/v/RGlyBwwl" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم قانون مورفی</a>&nbsp;معرفی&nbsp;<a href="http://www.codetools.ir/download-movies-films-tv-shows-series.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فیلم ایرانی</a>&nbsp;فیلم قانون مورفی</strong><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">امیر جدیدی,امیر جعفری,مهسا طهماسبی,دانیال غفارزاده,سروش صحت,سیروس گرجستانی,آناهیتا درگاهی,ارشا اقدسی,محمد معتضدی,بهزاد قدیانلو,حسین شاهرخ نیا و&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/rambod-javan.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">رامبد جوان</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;با حضور هادی کاظمی</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">برای تاریخ احتمالی و زمان پخش پخش&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/c/movies" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم جدید</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;و همچنین با&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/c/movies" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;همراه ما باشید.</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><strong style="font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://tamasha.com/v/kYDZd" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم قانون مورفی</a>&nbsp;تاریخ اکران قانون مورفی در سینما</strong><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">12 دی ماه 97</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><strong style="font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://plus.google.com/b/104202889641612442281/104202889641612442281/posts/PjKRHR4ou6k" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم قانون مورفی</a>&nbsp;زمان پخش فیلم ایرانی قانون مورفی در شبکه نمایش خانگی</strong><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">در&nbsp;</span><a href="http://iuok.ir/today.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">تاریخ امروز</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;درج شده است 7 ماه پس از اکران فیلم در سینما</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><a href="https://www.scoop.it/t/movies-by-sarakarimi/p/4105030440/2019/01/30/-" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم قانون مورفی</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;آپدیت شده در&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/today.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">تاریخ امروز</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;نیمه اول بهمن ماه</span><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><strong style="font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.codetools.ir/download-movies-films-tv-shows-series.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم ایرانی</a>&nbsp;قانون مورفی</strong><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><a href="https://bit.ly/2sNZKJh" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;|</span><a href="https://goo.gl/5irCXh" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;|</span><a href="https://goo.gl/zcjkCF" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم ایرانی</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;|</span><a href="https://bit.ly/2KaoB4r" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم ایرانی</a><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">پیشنهاد فیلم ایرانی:</span><a title="دانلود فیلم من دیوانه نیستم" href="http://www.codetools.ir/im-not-crazy-movie.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم من دیوانه نیستم</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;•&nbsp;</span><a title="دانلود فیلم مغزهای کوچک زنگ زده" href="http://www.codetools.ir/maghzhaye-koochake-zang-zadeh.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم مغزهای کوچک زنگ زده</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;•&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/centipede.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم هزارپا</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;•&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/chocolate.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم شکلاتی</a><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">&nbsp;•&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/pig.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم خوک</a><br style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;"><span style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl;">منبع:</span><a href="https://www.pinterest.com/pin/586664288938166709/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Shabnam, Tahoma; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم قانون مورفی</a><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span> text/html 2019-02-04T12:32:00+01:00 i78.ir mrym beat دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا http://i78.ir/post/149 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-cvc-vcv/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px;">دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا</a>&nbsp;<a href="https://mihanvideo.com/v/lvR4C/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا</a>&nbsp;فیلم سینمایی بدون تاریخ بدون امضا به کارگردانی وحید جلیلوند با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی در نقش های اصلی این فیلم داستانی از زندگی حاشیه نشینی چند خانواده و مشکلات آنان مربوط می شود.</p><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">علی جلیلوند و احسان علیخانی (مجری برنامه ماه عسل) تهیه کنندگان فیلم بدون تاریخ بدون امضا و نویسندگان آن علی زرنگار و وجید جلیلوند است، فیلم بدون تاریخ بدون امضا توانسته تاکنون افتخارات زیادی را برای خود کسب کند، علاوه بر&nbsp;جشنواره فیلم فجر&nbsp;در جشنواره های بین المللی نیز خوش درخشیده است.</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">درباره فیلم</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">کاوه نریمان یکی از پزشکانِ پزشکی قانونی در محل کارش با جسدی مواجه می شود که او را پیش از این می‌شناخته است.</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><a href="https://tamasha.com/v/OJ8mY/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-1080p" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا</a><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;این فیلم سینمایی با بازی نوید محمد زاده و بازیگران توانمند دیگری نظیر امیر آقایی و هدیه تهرانی توانسته است فروش خوبی را در سینما داشته باشد.</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">فیلم بدون تاریخ بدون امضا نماینده ایران در اسکار</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">مدتی پیش بود که اعلام شد سه فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»، «تنگه ابوقریب» و «شماره ۱۷ سهیلا»&nbsp;به عنوان سه نامزد نهایی برای نمایندگی سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۹ انتخاب شده‌اند&nbsp;و قرار شد یک فیلم از این سه فیلم به عنوان گزینه نهایی برای معرفی به آکادمی معرفی شود. حال به تازگی و طبق&nbsp;جدیدترین اخبار&nbsp;سینمای ایران، بنیاد فارابی طی بیانیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد که فیلم&nbsp;بدون تاریخ بدون امضا&nbsp;به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار ۲۰۱۹ معرفی خواهد شد، این فیلم سینمایی با کارگردانی وحید جلیلوند ساخته شده است.</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">خلاصه داستان فیلم بدون تاریخ بدون امضا</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">کاوه نریمانی یکی از پزشکان، اداره پزشکی قانونی است که روزی در محل کار خودش با جنازه ای روبرو می شود که پس از بررسی های انجام شده متوجه می شود که این جسد را قبلا نیز دیده است و می شناسد و …</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">بازیگران فیلم سینمایی بدون تاریخ بدون امضا</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">نوید محمدزاده ، امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی،&nbsp; نوید محمدزاده، زکیّه بهبهانی و&nbsp;ماهان نصیر نیا&nbsp;از بازیگران فیلم بدون تاریخ بدون امضا هستند.</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><a href="https://www.namasha.com/v/P38kiduI" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا</a><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;عوامل تولید فیلم بدون تاریخ بدون امضا</span><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">نویسندگان :&nbsp;علی زرنگار – وحید جلیلوند |&nbsp;&nbsp;مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر |&nbsp;&nbsp;طراح گریم:&nbsp;عبدالله اسکندری |&nbsp;آهنگساز:&nbsp;پیمان یزدانیان |&nbsp;مدیر تولید:&nbsp;محمدصادق آذین |&nbsp;طراحی و ترکیب صدا:&nbsp;سیدعلیرضا علویان |&nbsp;مدیر صدابرداری:&nbsp;امین میرشکاری |&nbsp;طراح صحنه:&nbsp;محسن نصراللّهی |&nbsp;تدوین:&nbsp;وحید جلیلوند ، سپهر وکیلی |&nbsp;برنامه ریز و دستیار اول کارگردان:&nbsp;حسن لبافی، زینب نصراللّهی |&nbsp;منشی صحنه:&nbsp;ندا قائدی |&nbsp;عکاس:&nbsp;امیرحسین شجاعی |&nbsp;مدیر تدارکات: محمد حیدرقلی |&nbsp;طراح لباس:&nbsp;دلیله صوفیانی |&nbsp;دستیار یک فیلمبردار:&nbsp;آرش رمضانی |&nbsp;دستیار کارگردان:&nbsp;بهنام اعلمی |&nbsp;دستیار یک صحنه:&nbsp;مسعود مقوّمی |&nbsp;گروه کارگردانی:&nbsp;قدیر حمزه‌ای ، علی عسکری |&nbsp;دستیار تدارکات:&nbsp;عماد طاهری |&nbsp;فیلم پشت صحنه:&nbsp;حامد جوادزاده |&nbsp;مدیریت تیم تبلیغات و رسانه :&nbsp;امیرحسین بزرگ زادگان |&nbsp;مشاور رسانه ای :&nbsp;مریم نراقی |&nbsp;روابط عمومی و فضای مجازی :&nbsp;امیر کرابی ، آریان امیرخان |&nbsp;تولید محتوای تبلیغاتی :&nbsp;استودیو ماژان |&nbsp;پخش کنندۀ بین‌الملل:&nbsp;کتایون شهابی |&nbsp;سرمایه‌گذاران: حامد عنقا ، نازنین اسکندری |&nbsp;تهیه‌کنندگان:&nbsp;علی جلیلوند، احسان علیخانی&nbsp;</span><a href="http://filmshot.ir/v31.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا</a><br style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;">پیشنهاد فیلم:&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.namasha.com/v/NiwRz6iM" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانلود فیلم هزارپا</a>&nbsp;<a href="http://filmshot.ir/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اشتراک ویدیو</a></p><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">مرتبط:&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/snake-poison-movie.html" title="دانلود فیلم زهرمار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px none; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-size: 10pt; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">دانلود فیلم زهرمار</a><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/indigenous-movie.html" title="دانلود فیلم سرخ پوست" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px none; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-size: 10pt; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">دانلود فیلم سرخ پوست</a> text/html 2019-02-01T18:12:40+01:00 i78.ir mrym beat دانلود فیلم من دیوانه نیستم http://i78.ir/post/148 <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;<a href="http://sunidrama.loxblog.com/post/316/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85.htm" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">دانلود فیلم من دیوانه نیستم</a></strong></span></h2><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-25197" src="http://www.codetools.ir/wp-content/uploads/2019/01/man-divane-ni-codetools.ir-stam-1.jpg" alt="دانلود فیلم من دیوانه نیستم" width="400" height="560" style="border: 0px; max-width: 450px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://filmsblog.mihanblog.com/post/175" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود فیلم من دیوانه نیستم</a>&nbsp;اینفوگرافی فیلم من دیوانه نیستم I'm not crazy</strong><strong>&nbsp;movie فیلم ایرانی</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">نام فیلم :&nbsp;من دیوانه نیستم | سال ساخت فیلم من دیوانه نیستم: 1395 | پخش: 1397</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;ژانر&nbsp;: کمدی , اجتماعی |&nbsp;&nbsp;نوع&nbsp;: سینمایی | مدت زمان فیلم من دیوانه نیستم : 88 دقیقه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;نویسنده و کارگردان فیلم&nbsp;من دیوانه نیستم:علیرضا امینی | تهیه کننده:مرتضی شایسته</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">فرمت ویدئو: MP4 | حجم: متفاوت |&nbsp;ساخت&nbsp;: ایران</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="https://tamasha.com/v/emDnK" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود فیلم من دیوانه نیستم</a>&nbsp;&nbsp;شرح داستان&nbsp;فیلم من دیوانه نیستم</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">فیلم سینمایی من دیوانه نیستم فیلمی به کارگردانی علیرضا امینی به تهیه کنندگی مرتضی شایسته و نویسندگی مشترک کارگردان و دانیال مقدم محصول سال ۱۳۹۵ است. این فیلم انسان‌های متفاوتی که افکاری شبیه عامه مردم ندارند را در قالب طنز تلخی به صحنه نمایش در آورده است و تا حدودی شبیه به یکی از داستان‌ های مجموعه داستان سه قطره خون صادق هدایت است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">تعدادی بیمار روانی در آسایشگاهی وسط جزیره ای در شمال کشور زندگی می‌کنند که هر کدام نگاه متفاوتی به زندگی پیرامون خود دارند…</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;معرفی فیلم ایرانی&nbsp;من دیوانه نیستم</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">برای تاریخ احتمالی و زمان پخش&nbsp;فیلم&nbsp;و همچنین با&nbsp;دانلود فیلم&nbsp;همراه ما باشید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;<a href="https://mihanvideo.com/v/jlqPb/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود فیلم من دیوانه نیستم</a>&nbsp;تاریخ اکران من دیوانه نیستم در سینما</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">۳ امرداد ۹۷</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>زمان پخش فیلم ایرانی من دیوانه نیستم در شبکه نمایش خانگی</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">در&nbsp;تاریخ امروز&nbsp;درج شده است بهمن ماه 97</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">آپدیت شده در&nbsp;تاریخ امروز&nbsp;نیمه اول بهمن ماه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><strong><a href="http://7suns.blog.ir/1397/11/09/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">دانلود فیلم من دیوانه نیستم</a></strong></p> text/html 2019-02-01T18:12:01+01:00 i78.ir mrym beat چند فیلم محبوب ایرانی http://i78.ir/post/147 <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;">چند فیلم محبوب ایرانی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;">در این پست قصد داریم چند فیلم محبوب ایرانی را معرفی کنیم</p><p class="imors3-0 dVeKdi" data-redditstyle="true" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="https://mihanvideo.com/v/N3YSL/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86__%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);"><strong>دانلود فیلم مغزهای کوچک زنگ زده</strong></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;">فیلم&nbsp;مغزهای کوچک زنگ زده&nbsp;نگاهی به زندگی گوشه ای از فقیرترین مردم&nbsp;ایران&nbsp;دارد، مردمی که در این فیلم به تصویر کشیده شده اند در پی فقر به بزهکاری خصوصا مقوله تولید و پخش مواد مخدر روی آورده اند و یا از خردسالی در این جامعه بزهکار بزرگ شده اند. همچنین موضوع نگاه های تعصبی به مقوله غیرت در این فیلم به چالش کشیده شده است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;">میگن اگه چوپان نباشه گوسفندها تلف میشن، یا گم میشن یا گرگ بهشون میزنه یا از گرسنگی میمیرن، چون مغز ندارن. هرکی که مغز نداره به چوپان احتیاج داره، یه چوپان دلسوز… چوپان حکم پدر گوسفندهارو داره، آدم بدون پدر هیچی نیست. این چوپانه ما همه گوسفنداشیم، اون به ما میگه کی بریم، کجا بریم، چی کار کنیم، کِی بشینیم، کِی پاشیم، کی بمیریم.</p><p class="imors3-0 dVeKdi" data-redditstyle="true" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.codetools.ir/centipede.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);"><strong>دانلود فیلم هزارپا</strong></a></p><p data-redditstyle="true" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;">این فیلم با حضور رضا عطاران و جواد عزتی فیلم کمدی و طنز بسیار خنده دار و جالبی است<br>که در قسمتی از فیلم هزارپایی وارد کفش بهتاش یا همون بهرام افشاری میشود<br>و کلی سرو صدا به پا میکند فقط برای یک هزارپا! فیلمبرداری آن 78 جلسه طول کشیده و تابستان<br>امسال در سینماها اکران میشود.داستان در مورد دهه 60 و 70 است<br>که روزهای بسیار شیرینی بوده و زندگی بسیار راحت و زیبا الان به صورت طنز درآورده اند…<br>و به واقعیت های آن زمان که حالا دیگر کم و بیش برخی از آنها تبدیل به یک شوخی شده و قابل پرداخت است<br>فیلمنامه فیلم مربوط به علیرضا جزینی است و تهیه کننده این فیلم رضا رخشان است</p><div class="_1hLrLjnE1G_RBCNcN9MVQf" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><p class="imors3-0 dVeKdi" data-redditstyle="true" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.codetools.ir/pig.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);"><strong>دانلود فیلم خوک</strong></a></p><p data-redditstyle="true" style="margin: 0px; padding: 0px;">حسن خشمگین است. مدتی است موفق به فیلم ساختن نشده. شیوا مهاجر، ستاره محبوبش صبر ندارد و می‌خواهد با کارگردانان دیگر همکاری کند. همسرش گلی، دیگر عاشقش نیست. دخترش آلما، بزرگ شده و دیگر مستقل است. مادرش جیران، پیر شده و کم‌کم حافظه خود را از دست داده. مزاحم جذابی به نام آنی، او را هر جا می‌رود تعقیب می‌کند و اصرار دارد حسن او را وارد دنیای سینما کند. از همه بدتر، قاتلی در سطح شهر مشغول کشتن کارگردانان سینمای ایران است، اما حسن را نادیده گرفته</p><div class="_1rcejqgj_laTEewtp2DbWG s14sfkzo-0 jPVHmE"><p class="imors3-0 dVeKdi" data-redditstyle="true" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong><a href="https://mihanvideo.com/v/NpySH/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF_%D9%88_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">دانلود فیلم هشتگ<img src="https://www.redditstatic.com/desktop2x/img/renderTimingPixel.png" style="border: 0px; max-width: 450px;"></a></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">نغمه و روژین مادرانی از طبقه متوسط جامعه هستند و باشگاه بدنسازی دارند. این دو چشم و هم چشمی زیادی در زمینه های پوشش و اتومبیل و تلفن همراه و .. با هم دارند و دیاکو پسر نغمه و رایکا پسر روژین هر دو در یک مدرسه درس میخوانند که از سطح ضعیفی برخوردار هستند. امیرعلی یکی دیگر از دانش آموزان درسخوان همان مدرسه است. او وقتی چشم و هم چشمی مادران همکلاسی های خود را می بیند پیشنهادی به مدیر مدرسه می دهد.<br><strong><a href="https://mihanvideo.com/v/uTDX5/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">دانلود فیلم کلمبوس</a></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">داستان&nbsp;فیلم درباره یک خانواده قدیمی و پرجمعیت ایرونی است که قصد دارند به آمریکا مهاجرت کنند. داماد این خانواده (با بازی فرهاد اصلانی) و بزرگ این خاندان (با بازی سعید پورصمیمی) چندان مایل به انجام این مهاجرت نیستند، اما بقیه اهل خانواده بسیار مشتاق آن هستند. این خانواده که نود درصدشان هم پای منقل می‌نشینند و خلاف می‌کنند، بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن ترامپ به مشکلاتی برای امر مهاجرت خود برمی‌خورند؛ مشکلاتی که تصور نمی‌کنم هیچ مخاطبی ککش هم برای آنها بگزد</p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.codetools.ir/download-movies-films-tv-shows-series.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">دانلود فیلم ایرانی</a>&nbsp;/&nbsp;&nbsp;<a href="http://filmshot.ir/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">سرویس اشتراک ویدیو</a></p></div></div> text/html 2019-01-12T06:20:07+01:00 i78.ir mrym beat رئال مادرید قبرستان مدافعان میانی بود! http://i78.ir/post/146 <a href="http://www.codetools.ir/realmadrid.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">اخبار رئال مادرید</a><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;په په در سال 2007 به رئال مادرید ملحق شده و با سابقه 10 سال بازی کردن برای این تیم، از مدافعان باسابقه تاریخ این باشگاه لقب گرفت اما حالا او از روزهای دشوار ابتدایی انتقال به مادرید سخن گفته است. په په گفت: "برای من و تمام مدافعان وسطی که در آن سالها برای رئال مادرید بازی می کردند، این تیم همانند یک قبرستان بود. اما بازی کردن برای پورتو من را برای بازی در رئال مادرید آماده کرده و من برای 10 سال آنجا ماندم. بسیاری از بازیکنان با نام های بزرگ به این تیم می آمدند، اما نمی توانستند مانند من بازی کنند. همبازی شدن دوباره با کاسیاس؟ از رخ دادن این اتفاق خوشحالم و شاید این مسئله نیز روی تصمیم من برای انتقال به پورتو تاثیرگذار بود. وقتی که به اینجا رسیدم از کاسیاس پرسیدم آیا به زبان پرتغالی صحبت می کند یا خیر زیرا وقتی من به&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/realmadrid.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">رئال مادرید</a><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;پیوستم، او به من گفت که او این موضوع را درک می کند، اما به نظر می رسد او هنوز کمی خجالت می کشید که من به کاسیاس گفت</span><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">م شرایطش بهتر از زمان رسیدن من به اسپانیاست." مرتبط:&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/live-results.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">نتایج زنده</a><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://www.codetools.ir/live-results.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">نتایج زنده فوتبال</a><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Shabnam, Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">منبع:https://www.varzesh3.com/news/1583067/</span> text/html 2019-01-12T06:18:52+01:00 i78.ir mrym beat دانلود فیلم هزارپا با کیفیت ۴۸۰ با لینک مستقیم http://i78.ir/post/145 <p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">دانلود فیلم هزارپا کامل بدون سانسور,دانلود فیلم هزارپا&nbsp;رایگان,دانلود فیلم هزارپا&nbsp;کامل,دانلود فیلم هزارپا&nbsp;با لینک مستقیم,دانلود فیلم هزارپا&nbsp;آپارات,دانلود فیلم سینمایی هزارپا کامل با لینک مستقیم,خرید فیلم هزارپا انلاین,دانلود فیلم هزارپا رایگان لینک مستقیم,خرید فیلم هزارپا کامل,دانلود فیلم هزارپا کامل با لینک مستقیم رایگان,خرید فیلم هزارپا,دانلود فیلم هزارپا کامل تلگرام,دانلود فیلم هزارپا با کیفیت ۴۸۰,خرید فیلم هزارپا نماشا,دانلود رایگان فیلم هزارپا با لینک مستقیم کیفیت hd,دانلود فیلم هزارپا&nbsp;با کیفیت ۴۸۰,دانلود فیلم هزارپا&nbsp;نماشا,دانلود فیلم هزارپا&nbsp;جواد عزتی,خرید فیلم هزارپا دانلود,هزارپا فیلم,دانلود&nbsp;رایگان&nbsp;فیلم&nbsp;ایرانی&nbsp;هزارپا,Centipede</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.codetools.ir/centipede.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a>&nbsp;و&nbsp;خلاصه داستان فیلم سینمایی هزار پا</strong></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">این فیلم با حضور رضا عطاران و جواد عزتی فیلم کمدی و طنز بسیار خنده دار و جالبی است<br>که در قسمتی از فیلم هزارپایی وارد کفش بهتاش یا همون بهرام افشاری میشود<br>و کلی سرو صدا به پا میکند فقط برای یک هزارپا! فیلمبرداری آن 78 جلسه طول کشیده و تابستان<br>امسال در سینماها اکران میشود.داستان در مورد دهه 60 و 70 است<br>که روزهای بسیار شیرینی بوده و زندگی بسیار راحت و زیبا الان به صورت طنز درآورده اند…<br>و به واقعیت های آن زمان که حالا دیگر کم و بیش برخی از آنها تبدیل به یک شوخی شده و قابل پرداخت است<br>فیلمنامه فیلم مربوط به علیرضا جزینی است و تهیه کننده این فیلم رضا رخشان است</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.codetools.ir/download-movies-films-tv-shows-series.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم ایرانی</a>&nbsp;هزارپا</strong></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">دانلود فیلم ایرانی هزارپا با لینک مستقیم کیفیت&nbsp;480p&nbsp;:❃:&nbsp;&nbsp;لینک</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">دانلود فیلم ایرانی هزارپا با لینک مستقیم کیفیت 720p&nbsp; :❃:&nbsp; &nbsp;لینک</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">دانلود فیلم ایرانی هزارپا با لینک مستقیم کیفیت 1080p&nbsp; :❃:&nbsp;لینک</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">دانلود فیلم ایرانی هزارپا با لینک مستقیم کیفیت 1080hq &nbsp;:❃:&nbsp; &nbsp;لینک</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">عوامل تولید فیلم سینمایی هزارپا</strong><br>کارگردان:ابوالحسن داودی |&nbsp;تهیه کننده:رضا رخشان |&nbsp;نویسندگان:امیر برادران، پیمان جزینی، مصطفی زندی&nbsp;|&nbsp;مدیر فیلمبرداری:علیرضا برازنده |&nbsp;طراح صحنه و لباس:کامیاب امین عشایری |&nbsp;طراح گریم:ایمان امیدواری&nbsp;|&nbsp;مدیر صدابرداری:نظام الدین کیایی |&nbsp;دستیار اول کارگردان:فراز داودی |&nbsp;برنامه ریز:درنا مدنی&nbsp;|&nbsp;دستیار اول فیلمبردار:محمد عزت خواه |&nbsp;جلوه های ویژه بصری:وحید قطبی زاده |&nbsp;طراح بدلکاری:ارشا اقدسی&nbsp;|&nbsp;جلوه های ویژه میدانی:محسن روزبهانی |&nbsp;منشی صحنه:غزل رشیدی&nbsp;|&nbsp;مستند پشت صحنه:پویان بحق |&nbsp;مشاور رسانه ای:آریان امیرخان</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">رکورد فروش&nbsp; فیلم سینمایی هزارپا</strong><br>تا به&nbsp;<a href="https://goo.gl/ngk6dB" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">امروز</a>&nbsp;فیلم&nbsp;<a href="http://www.codetools.ir/centipede.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">هزارپا</a>&nbsp;به مجموع فروش ۳۰ میلیارد دست یافت به اولین فیلم سی میلیاردی سینمای ایران شد. آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده نشان از آن دارد که هنوز فیلم هزارپا با ۳۷ میلیارد فروش در صدر فروش&nbsp;فیلم های سینمایی&nbsp;قرار دارد و «مغز‌های کوچک زنگ زده» و «تنگه ابوقریب» در رتبه های دوم و سوم قرار دارند، لازم به ذکر است که اکران این فیلم همچنان ادامه دارد و دوم آذرماه&nbsp;اکران هزارپا ویژه ناشنوایان در این پردیس برگزار شد.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"><a href="http://www.codetools.ir/centipede.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a>&nbsp;و اطلاعات انگلیسی فیلم&nbsp;Centipede</strong><br>2018 ‧ Comedy ‧ 2h 2m<br>6.2/10&nbsp;·&nbsp;IMDb<br>93% liked this filmGoogle users<br>Description<br>A pickpocket makes a plan to marry a rich girl.<br>Initial release:&nbsp;July 4, 2018 (Iran)<br>Director:&nbsp;Abolhassan Davoodi<br>Cinematography:&nbsp;Alireza Barazandeh<br>Music composed by:&nbsp;Mohammad Reza Aligholi<br>Editor:&nbsp;Bahram Dehghan</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">در مورد فیلم ایرانی هزار پا بیشتر بدانید&nbsp;</strong><br>هزارپا&nbsp;تازه‌ترین ساخته بلند سینمایی ابوالحسن داوودی می باشد.&nbsp; این&nbsp;<a href="http://www.codetools.ir/c/movies" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">فیلم</a>&nbsp;بعد از «رخ دیوانه» که همچون کارهای قبلی این کارگردان، از حضور بازیگران مطرحی بهره می‌برد.&nbsp;هزارپا&nbsp;پس از «نان و عشق و موتور ۱۰۰۰» تجربه تازه ابوالحسن داودی در ژانر کمدی محسوب می‌شود.&nbsp;هزارپا&nbsp;داستانی کمدی دارد که به فضای دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ مربوط می‌شود. داوودی برای ایفای نقش اصلی داستان خود از رضا عطاران استفاده کرده و قرارداد ایفای نقش فیلم توسط این بازیگر کمدی و پرفروش سینمای ایران بسته شد. داوودی درباره این فیلم گفت: معتقدم یک تفاوت بزرگ بین فرهنگ این دوران و فرهنگ دوران اوایل انقلاب و بلافاصله پس از جنگ تحمیلی وجود دارد که پرداختن به آن در قالب طنز برای مخاطب جذاب خواهد بود…</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">هزارپا اثر تکه تکه ای است که هر بخش از آن از آثار پرفروش چند سال اخیر سینمای<a href="http://www.codetools.ir/photos27.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ایران</a>الهام گرفته شده. رضا عطاران به عنوان شخصیت اصلی&nbsp;<a href="http://www.codetools.ir/story.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">داستان</a>، همان ارژنگ صنوبر<a href="http://www.codetools.ir/sperm-whale-royas-selection.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">فیلم&nbsp;نهنگ عنبر</a>&nbsp;» است که از آن فیلم به اینجا منتقل شده و به این ترتیب، سازندگان چندان زحمتی برای پرداخت شخصیت رضا در « هزارپا » به خرج نداده اند. جواد عزتی که وضعیتی به مراتب بغرنج تر از عطاران دارد، مستقیماً و بدون کم و کاستی از<a href="http://www.codetools.ir/oxidan.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;فیلم اکسیدان</a>&nbsp; به اینجا آمده بطوریکه تکه کلامها و نحوه گویش، رفتار و تمام آنچه که در اکسیدان از او دیده بودیم، در اینجا نیز قابل رویت است. داستان فیلم هم به تبعیت از فیلم موفق « نهنگ عنبر » در دهه ۶۰ روایت می شود تا فروش اثر تضمین شود چراکه این فرمول پیش از این در دو قسمت « نهنگ عنبر » به خوبی جواب داده است.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">تاریخ اکران فیلم هزارپا در سینما</strong></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">13 تیر ماه 97</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">زمان پخش فیلم ایرانی هزار پا در شبکه نمایش خانگی</strong></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">در&nbsp;<a href="http://timedate.ir/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">تاریخ امروز</a>&nbsp;درج شد ه است که&nbsp; نیمه دوم دی 97 ماه فیلم منتشر خواهد شد فراموش نکنید که این تاریخ اولیه از سوی شرکت پخش کننده نمایش خانگی است و ممکن است در آینده تغییر کند.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">آپدیت شده در&nbsp;<a href="http://iuok.ir/today.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">تاریخ امروز</a>&nbsp;نیمه اول دی ماه</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">پیشنهاد<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">&nbsp;<a href="http://www.codetools.ir/c/movies" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم</a></strong>:&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.codetools.ir/khargioush.html" target="" title="">دانلود فیلم خرگیوش</a>&nbsp;•<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">&nbsp;<a title="دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا" href="http://www.codetools.ir/no-date-no-sign.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم بدون تاریخ بدون امضا</a>&nbsp;•&nbsp;<a href="http://www.codetools.ir/katyusha-movie.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم کاتیوشا</a></strong></p> text/html 2019-01-12T06:17:16+01:00 i78.ir mrym beat رکورد فروش فیلم سینمایی هزارپا http://i78.ir/post/144 <p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><a href="https://www.reddit.com/user/saraamini/comments/aey4ti/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7_%D9%88_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">رکورد فروش فیلم سینمایی هزارپا</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">تا به امروز فیلم هزارپا به مجموع فروش ۳۰ میلیارد دست یافت به اولین فیلم سی میلیاردی سینمای ایران شد. آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده نشان از آن دارد که هنوز فیلم هزارپا با ۳۷ میلیارد فروش در صدر فروش فیلم های سینمایی قرار دارد و «مغز‌های کوچک زنگ زده» و «تنگه ابوقریب» در رتبه های دوم و سوم قرار دارند، لازم به ذکر است که اکران این فیلم همچنان ادامه دارد و دوم آذرماه اکران هزارپا ویژه ناشنوایان در این پردیس برگزار شد.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">دانلود فیلم هزارپا و اطلاعات انگلیسی فیلم Centipede</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">2018 ‧ Comedy ‧ 2h 2m</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">6.2/10 · IMDb</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">93% liked this filmGoogle users</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">Description</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">A pickpocket makes a plan to marry a rich girl.</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">Initial release: July 4, 2018 (Iran)</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">Director: Abolhassan Davoodi</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">Cinematography: Alireza Barazandeh</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">Music composed by: Mohammad Reza Aligholi</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">Editor: Bahram Dehghan</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><a href="https://telegra.ph/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-01-11" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a></p> text/html 2019-01-12T06:16:29+01:00 i78.ir mrym beat عوامل تولید فیلم سینمایی هزارپا http://i78.ir/post/143 <p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">عوامل تولید فیلم سینمایی هزارپا<a href="https://www.scoop.it/t/movies-by-sarakarimi/p/4104600332/2019/01/12/-" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">کارگردان:ابوالحسن داودی | تهیه کننده:رضا رخشان | نویسندگان:امیر برادران، پیمان جزینی، مصطفی زندی | مدیر فیلمبرداری:علیرضا برازنده | طراح صحنه و لباس:کامیاب امین عشایری | طراح گریم:ایمان امیدواری | مدیر صدابرداری:نظام الدین کیایی | دستیار اول کارگردان:فراز داودی | برنامه ریز:درنا مدنی | دستیار اول فیلمبردار:محمد عزت خواه | جلوه های ویژه بصری:وحید قطبی زاده | طراح بدلکاری:ارشا اقدسی | جلوه های ویژه میدانی:محسن روزبهانی | منشی صحنه:غزل رشیدی |&nbsp;<a href="https://plus.google.com/b/108876752385755488730/108876752385755488730/posts/bouix1vBQ1z" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a>&nbsp;مستند پشت صحنه:پویان بحق | مشاور رسانه ای:آریان امیرخان</p> text/html 2019-01-12T06:15:16+01:00 i78.ir mrym beat فیلم هزارپا http://i78.ir/post/142 <p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">ین فیلم با حضور رضا عطاران و جواد عزتی فیلم کمدی و طنز بسیار خنده دار و جالبی است</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">که در قسمتی از فیلم هزارپایی وارد کفش بهتاش یا همون بهرام افشاری میشود</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">و کلی سرو صدا به پا میکند فقط برای یک هزارپا! فیلمبرداری آن 78 جلسه طول کشیده و تابستان<a href="http://filmshot.ir/v26.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a></p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">امسال در سینماها اکران میشود.داستان در مورد دهه 60 و 70 است</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">که روزهای بسیار شیرینی بوده و زندگی بسیار راحت و زیبا الان به صورت طنز درآورده اند…</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">و به واقعیت های آن زمان که حالا دیگر کم و بیش برخی از آنها تبدیل به یک شوخی شده و قابل پرداخت است</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;">فیلمنامه فیلم مربوط به علیرضا جزینی است و تهیه کننده این فیلم رضا رخشان است</p><p style="margin: 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; font-family: Shabnam, Tahoma; text-align: right;"><a href="http://heyfilm.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82.html" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فیلم هزارپا</a></p>